VODSTVO ŠOLE

 

RAVNATELJ

________________________________________

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Tel:  02 88 46 501

Mail: bernard.kresnik@sc-sg.si

berni new1

 

 

 

POMOČNIK RAVNATELJA

________________________________________

Roman Založnik, prof. zgo. in geo.

Tel:  02 88 79 255 

Mail: roman.zaloznik@sc-sg.si

zalonik2a

 

 

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je pomembna srednješolska izobraževalna institucija (z bogato več kot 60-letno tradicijo srednjega šolstva v Mislinjski in Dravski dolini), ki vzgaja in izobražuje dijake Koroške regije in tudi širše. Poslanstvo izobraževanja izvajamo v sedmih programskih področjih na dveh lokacijah, in sicer področja ekonomije, trgovine, gostinstva, lesarstva in turizma izvajamo na lokaciji Slovenj Gradec, področji predšolske vzgoje in okoljevarstva pa na lokaciji Muta.

Izjemnega pomena je povezovanje med programi znotraj šole, ki zaradi večjih možnosti medsebojnega sodelovanja prinese širšo izbirnost, pestrost in boljše uspehe, bogate izkušnje učiteljev so jamstvo za doseganje vsakovrstne odličnosti. Mladost, razigranost in svoboda razmišljanja pa lahko v širšem krogu dajejo večjo moč, močnejši zagon in kakovost dela mladih.

Dijaki in učitelji lahko s sodelovanjem in medsebojnim dopolnjevanjem prav v novih okoliščinah presežejo dosedanje uspehe.

Želim, da bi se v naši šoli najbolje počutili DIJAKI, saj je to pravo izhodišče za njihov svobodni razvoj in izkazovanje sposobnosti. Našo hišo naj zapuščajo kot samozavestni LJUDJE pravih vrednot in najvišje strokovne usposobljenosti.

Ob tem je pomembno tudi dobro počutje UČITELJEV in vseh zaposlenih na šoli, ki lahko s pripadnostjo in dobrim sodelovanjem odlično opravijo svoje poslanstvo.

In nenazadnje so v našem krogu pomembni tudi zadovoljni STARŠI, s katerimi si želimo odlično, odkrito in strokovno sodelovanje.

Naša skupna zgodba lahko ponudi lepšo prihodnost; skupno pot izobraževanja družno premagujemo vsi, ki vstopamo nanjo.

Ravnatelj:   Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

English translate >>

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta is an important secondary education institution with a rich, more than 60-year old  tradition of secondary education in the Mislinja and Drava valley and it educates students in the Koroška region as well as in a wider context.

Our mission of education is being implemented in seven different programmes which are in the fields of economy, trade, catering, woodworking and tourism (the Slovenj Gradec location), pre-school education and environmental protection (the Muta location).

The cooperation among the programmes within our school is of upmost importance because it results in a rich variety of choices as well as in improved and  better success of our students. What is more, rich experiences of our teachers are a welcome guarantee for excellence.

Youth, playfulness and the freedom of thinking are a good assurance for a strong power, a promising start and a much improved quality of work of our youth.

Thus with their mutual cooperation our students and teachers can overcome the success that has already been obtained.

I wish our STUDENTS would feel welcomed at our school because this presents a promising starting point for their quality development as well as for showing their abilities.

They should leave our school as confident PEOPLE of real values and of highest professional competences. What plays an important part is also a good, quality atmosphere among all the TEACHERS and all the employees that can with loyalty and good cooperation do their work with excellence.

Last, but certainly not the least, our happy PARENTS are also of great importance within our circle and with whom we would like to cooperate openly, with excellence and professionally.

In the very end I would like to point out that our mutual story can offer a better future for us all. Only this way we can get through our education successfully. Each of us who has entered it.

Dostopnost