SVETOVALNA SLUŽBA

 

Anita Voler Vovk, univ. dipl. soc. del.

Tel:  02 88 46 512

Mail: anita.voler@sc-sg.si

________________________________________

Delovni čas Slovenj Gradec:

Ponedeljek – Petek  7.00 – 14.00

Malica: 10.30 – 11.00

 

Uradne ure Slovenj Gradec:

Ponedeljek – Petek od  8.00 do 13.00

Nastja Kompan, prof. ped. in andrag.

Tel: 02 88 46 516  

Mail: nastja.kompan@sc-sg.si

________________________________________

Delovni čas Slovenj Gradec:

Ponedeljek – Petek  7.00 – 14.00

Malica: 10.30 – 11.00

 

Uradne ure:

Slovenj Gradec: Ponedeljek – Petek od 8.00 do 13.00

Muta: Sreda 7:00 do 10:00

Tadeja Dimc, univ. dipl. psih.

Tel:  02 88 79 245

Mail: tadeja.dimc@sc-sg.si

________________________________________

Delovni čas Muta:

Ponedeljek: ZAPRTO

Torek: 7.00 – 14.00

Sreda: ZAPRTO

Četrtek: 7.00 – 14.00

Petek: ZAPRTO

 

____________________________________________________________________________________________________________

Ob petkih potekajo tudi svetovalne ure za dijake s posebnimi potrebami.

 

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI

 • Poklicno usmerjanje in preusmerjanje dijakov
 • seznanjanje učencev OŠ s poklici, za katere izobražujmo
 • priprava informativnega dneva za OŠ vseh občin v koroški regiji
 • vodenje vpisnega postopka za osnovnošolce
 • vpis dijakov v študijske programe
 • vpis dijakovo 3. letnikov v programe 3+2
 • vpis dijakov nižjega poklicnega izobraževanja v programe srednjega izobraževanja
 • izvedba postopka za hitrejše napredovanje dijakov nižjega poklicnega izobraževanja
 • vpis dijakov iz drugih srednjih šol v višje letnike naše šole (prepisi dijakov)
 • pogojni vpisi
 • preusmerjanje med šolskim letom
 • povezovanje s starši glede različnih problematik
 • Analiza učne in vzgojne problematike v oddelkih na šoli
 • spremljanje učnega uspeha dijakov skozi vse leto in ob konferencah
 • govorilne ure za dijake in starše – vsako prvo sredo v mesecu popoldan
 • dajanje predlogov in strokovnih mnenj v zvezi s kaznovanjem in nagrajevanjem dijakov (vzgojni ukrepi)
 • Vodenje postopka za regresirano prehrano dijakov
 • izdelava seznama upravičencev do regresirane prehrane na osnovi danih kriterijev
 • seznanjanje razrednikov z upravičenci do regresirane prehrane
 • intervencije v posebnih primerih osebne ali socialne ogroženosti
 • Skrb za socialno in psihološko pomoč ogroženim dijakom
 • svetovanje za osebni in socialni razvoj posameznika
 • Individualni programi za dijake s posebnimi potrebami
 • načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojno -izobraževalnega dela z dijaki s posebnimi potrebami
 • sodelovanje z razredniki in drugimi učitelji pri pripravi in izvajanju individualnih programov za te dijake
 • sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo teh dijakov
 • koordinacija prostovoljcev in mentorstvo prostovoljcev za učno pomoč
 • Drugo
 • zbirk osebnih podatkov o dijakih, ki jih nalaga ZPSI in Zakon o varovanju osebnih podatkov
 • posredovanje različnih podatkov na Ministrstvo za šolstvo, Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo, …

 

SVETOVALNO DELO Z UČITELJI

 • Sodelovanje na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov
 • Sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbora
 • Svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti
 • Pomoč učiteljem začetnikom pri vzgojno- pedagoški problematik

 

SODELOVANJE Z RAVNATELJEM

 • Pri uvajanju novosti na pedagoškem področju
 • Pri delu z učitelji začetniki
 • Pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole, šolskega koledarja in načrtovanju posameznih dejavnosti šole
 • Pri oblikovanju letnega delovnega načrta šolske svetovalne službe
 • Pri vpisnem postopku
 • Pri pogojnih vpisih
 • Pri težjih vzgojnih prekrških dijakov
 • Pri hospitacijah v razredu pri posameznih učiteljih

 

RAZVOJNO – ANALITIČNE NALOGE

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN ZAVODI

 • Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo – enota Slovenj Gradec
 • Zavod za zaposlovanje, OŠ, Centri za socialno delo Radlje, Ravne
 • Dravograd, Slovenj Gradec
 • UNZ Slovenj Gradec in policijske postaje
 • Zdravstveni zavodi koroške regije
 • SŠ Slovenj Gradec, SŠ Ravne in Gimnazija Ravne
Dostopnost