O ŠOLI

 

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je pomembna srednješolska izobraževalna institucija (z bogato več kot 60-letno tradicijo srednjega šolstva v Mislinjski in Dravski dolini), ki vzgaja in izobražuje dijake Koroške regije in tudi širše. Poslanstvo izobraževanja izvajamo v sedmih programskih področjih na dveh lokacijah, in sicer področja ekonomije, trgovine, gostinstva, lesarstva in turizma izvajamo na lokaciji Slovenj Gradec, področji predšolske vzgoje in okoljevarstva pa na lokaciji Muta.

Izjemnega pomena je povezovanje med programi znotraj šole, ki zaradi večjih možnosti medsebojnega sodelovanja prinese širšo izbirnost, pestrost in boljše uspehe, bogate izkušnje učiteljev so jamstvo za doseganje vsakovrstne odličnosti. Mladost, razigranost in svoboda razmišljanja pa lahko v širšem krogu dajejo večjo moč, močnejši zagon in kakovost dela mladih. Dijaki in učitelji lahko s sodelovanjem in medsebojnim dopolnjevanjem prav v novih okoliščinah presežejo dosedanje uspehe. Želim, da bi se v naši šoli najbolje počutili DIJAKI, saj je to pravo izhodišče za njihov svobodni razvoj in izkazovanje sposobnosti. Našo hišo naj zapuščajo kot samozavestni LJUDJE pravih vrednot in najvišje strokovne usposobljenosti. Ob tem je pomembno tudi dobro počutje UČITELJEV in vseh zaposlenih na šoli, ki lahko s pripadnostjo in dobrim sodelovanjem odlično opravijo svoje poslanstvo. In nenazadnje so v našem krogu pomembni tudi zadovoljni STARŠI, s katerimi si želimo odlično, odkrito in strokovno sodelovanje. Naša skupna zgodba lahko ponudi lepšo prihodnost; skupno pot izobraževanja družno premagujemo vsi, ki vstopamo nanjo.

Ravnatelj Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon

Tatjana Tovšak, poslovna sekretarka

Mail: tatjana.tovsak@sc-sg.si
Tel: 02 88 46 501 (Slovenj Gradec)
Tel: 02 88 79 250 (Muta)

Vesna Kozar, poslovna sekretarka

Mail: tajnistvo@sc-sg.si
Tel: 02 88 46 500 (Slovenj Gradec)
Tel: 02 88 79 250 (Muta)

Dostopnost