TRGOVEC

Poklic: Prodajalec/prodajalka

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM TRGOVEC?

V izobraževanje se lahko vključi, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno oziroma njej enakovredno šolo, je zdrav, saj so lahko ovire alergije, govorne motnje ali telesne okvare. Izobraževanje traja tri leta, eden izmed glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa pa je vzgoja podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev.

Omogoča tudi doseganje naslednjih poklicnih ciljev za delo v blagovnem prometu v sodobnih tržnih pogojih:

– učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem jeziku
– komuniciranje s kupci sosednjih držav v enem izmed tujih jezikov
– ustrezno obvladovanje trgovinskega poslovanja in estetskega urejanja tržnega prostora
– vzgojo podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev
– dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem
– soočanje s spremembami tako, da je možno samoiniciativno neprestano izpopolnjevanje in hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju, za kar je potrebno širše splošno zanje
– dopolnjevanje znanja in stopnje izobrazbe

Po končanem triletnem šolanju pridobi dijak poklic PRODAJALEC, ko uspešno opravi zaključni izpit, ki zajema:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • zaključno delo

Program je primeren za oba spola in omogoča zaposlitev v trgovinskih podjetjih, kakor tudi nadaljevanje šolanja po programu ekonomski tehnik, ki traja dve leti.

Po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu TRGOVEC lahko dijak nadaljuje šolanje v programu  EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Poleg ur, ki so navedene v predmetniku, se izvajajo dodatno še naslednje ure.

V 1. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Strokovno naravoslovje – 9,9 ure (5 ur prakse, 4,9 ure teorije)

V 2. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Oblikovanje prodajnega prostora – 57,5 ure (57 ur prakse, 0,5 ure teorije)

V 3. letniku tega programa se izvedejo izven pouka naslednje programske enote:

  • Strokovno družboslovje – 5 ur (praksa)
  • Osnove računovodstva – 19 ur
  • Prodajno sporazumevanje – 24,14 ure (16 ur praksa, 8,14 ure teorija)
Dostopnost