Praktično usposabljanje z delom

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM V ŠOLSKEM LETU 2022-23

Program OBDELOVALEC LESA

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
OL1Od 16. 1. 2023 do 17. 2. 2023 (4 tedne prakse/152 ur)
OL2Od 16. 1. 2023 do 17. 2. 2023 (4 tedne prakse/152 ur)

Organizatorja praktičnega usposabljanja z delom v lesarskih programih sta Boštjan Temniker, univ. dipl. inž. arh. (NPI in M3), in Stanislav Robnik, univ. dipl. inž. les. (ostalo).

Program MIZAR

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
M1Od 12. 5. 2023 do 22. 6. 2023 (30 dni prakse/6 tednov/228 ur)
M2Od 16. 1. 2023 do 6. 3. 2023 (30 dni prakse/6 tednov/228 ur)
M3Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 (60 dni prakse/12 tednov/456 ur)

Organizatorja praktičnega usposabljanja z delom v lesarskih programih sta Boštjan Temniker, univ. dipl. inž. arh. (NPI in M3), in Stanislav Robnik, univ. dipl. inž. les. (ostalo).

Program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
GH1Od 12. 5. 2023 do 22. 6. 2023 (30 dni prakse/6 tednov/228 ur)
GH2Od 16. 1. 2023 do 6. 3. 2023 (30 dni prakse/6 tednov/228 ur)
GH3Od 1. 9. 2022 do 11. 1. 2023 (85 dni prakse/17 tednov/646 ur)

Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom v programu gastronomske in hotelske storitve je Hedvika Tajnik, org. posl. v gost.

Program TRGOVEC

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
T1Od 12. 5. 2023 do 22. 6. 2023 (30 dni prakse/6 tednov/228 ur)
T2Od 16. 1. 2023 do 6. 3. 2023 (30 dni prakse/6 tednov/228 ur)
T3Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 (60 dni prakse/12 tednov/456 ur)

Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom v programpu trgovec je Vanja Lužnic, mag. ekon. in posl. ved.

Program LESARSKI TEHNIK (PTI)

razredZADNJI DAN POUKA
LT1Od 6. 6. 2023 do 19. 6. 2023 (10 dni prakse/2 tedna/76 ur)

Organizatorja praktičnega usposabljanja z delom v lesarskih programih sta Boštjan Temniker, univ. dipl. inž. arh. (NPI in M3), in Stanislav Robnik, univ. dipl. inž. les. (ostalo).

Program GASTRONOMIJA (PTI)

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
GT1Od 6. 6. 2023 do 19. 6. 2023 (10 dni prakse/2 tedna/76 ur)

Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom v programu gastronomija je Hedvika Tajnik, org. posl. v gost.

Program EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
ET1Od 6. 6. 2023 do 19. 6. 2023 (10 dni prakse/2 tedna/76 ur)

Program EKONOMSKI TEHNIK

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
E2Od 6. 6. 2023 do 19. 6. 2023 (10 dni prakse/2 tedna/76 ur)
E3Od 9. 6. 2022 do 22. 6. 2023 (10 dni prakse/2 tedna/76 ur)

Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom v programu ekonomski tehnik je Vanja Lužnic, mag. ekon. in posl. ved.

Program GASTRONOMIJA IN TURIZEM

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
GTT2Od 6. 6. 2023 do 19. 6. 2023 (10 dni prakse/2 tedna/76 ur)
GTT3Od 19. 5. 2023 do 22. 6. 2023 (25 dni/5 tednov/190 ur)

Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom v programu gastronomija in turizem je Hedvika Tajnik, org. posl. v gost.

Program PREDŠOLSKA VZGOJA

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
PV2Od 6. 6. 2023 do 19. 6. 2023 (10 dni prakse/2 tedna/76 ur)
PV3Od 7. 11. 2022 do 2. 12. 2022 (20 dni prakse/4 tedne/152 ur)
PV4Od 6. 3. 2023 do 31. 3. 2023 (20 dni prakse/4 tedne/152 ur)

Organizatorica praktičnega usposabljanja v programu predšolska vzgoja je Andreja Breznik.

Program OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

razredPRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
OT2Od 22. 5. 2023 do 16. 6. 2023 (20 dni prakse/4 tedna/152 ur
OT3Od 29. 3. 2023 do 26. 4. 2023 (20 dni prakse/4 tedne/152 ur)

Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom v programu okoljevarstveni tehnik je Vanja Lužnic, mag. ekon. in posl. ved.

Pomočnik ravnatelja: Roman Založnik

Dostopnost