Predšolska vzgoja

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

PREDŠOLSKA VZGOJA – predstavitev programa

Predstavitev programa predšolska vzgoja (video)

To bo moj poklic – vzgojitelj predšolskih otrok

Glasbena pravljica ” TRIJE METULJI” (video)

O miški, ki je oklofutala medveda (video)

USTVARJALNOST v programu PREDŠOLSKA VZGOJA (video)

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

 

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2020/21, velja samo za 1. in 2. letnik.

 

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2016/17, velja samo za 3. in 4. letnik.