Okoljevarstveni tehnik

Pogoji za vpis
V program se lahko vpiše učenec z uspešno dokončano devetletko, ki želi spoznavati okolje, je rad na terenu in ima željo pomagati pri ohranjanju čistega okolja in narave.

Okoljevarstveni tehnik

Predstavitev programa Okoljevarstveni tehnik >>

Zloženka Okljevarstveni tehnik >>

Poklicna matura: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, pisni in ustni izpit iz okoljevarstva ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik:

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2020/21, velja samo za 1. in 2. letnik.

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2016/17, velja samo za 3. in 4. letnik.