RAZPORED POPRAVNIH, DOPOLNILNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC, V ČASU OD 28. 6. 2024 DO 5. 7. 2024

(popravni se opravljajo v učilnicah na novi šoli)

 

PETEK, 28. 6. 2024

 

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA (MAT – E4, ET2, GT2, LT2, T1, E2)

 

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C5

Nadzorna učiteljica: Renata Gradišnik

 

USTNI DEL – ob 12.00 v učilnici C5

Komisija:

Miha Šajbler, predsednik

Renata Gradišnik, izpraševalka

Boris Pajer, član

 

 1. PREDMET: SODOBNO GOSPODARSTVO (SGO/RDG – E3), SODOBNO GOSPODARSTVO (SGO – E4), PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA (PPP/MAN – ET1) 

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C6

Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc (E3)

Nadzorna učiteljica: Dora Najrajter (E4)

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici C6

Komisija:

Dora Najrajter, predsednica/izpraševalka

Darja Sovinc, izpraševalka/predsednica

Karmen Grudnik, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET: PRODAJA BLAGA (PDB/PPR/PSI – T2) KOMERCIALNO POSLOVANJE (KPO/NP/RBL – ET2)

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C7

Nadzorna učiteljica: Tjaša Vodeb Pečnik (ET2)

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici C7

 

Komisija:

Simona Hudrap, predsednica, izpraševalka

Alenka Rapuc, članica

Tjaša Vodeb Pečnik, članica, izpraševalka

 

 

 1. PREDMET/MODUL: ŽAGARSTVO IN SUŠENJE (LT2), STAVBNO POHIŠTVO (STP – M2)

 

 

Za strokovni modul STP (M2) dijak pošlje načrte v ocenjevanje vsaj en dan prej na mail učitelja (Damjani Rižnik).

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C9

Nadzorna učiteljica: Irenja Bevcl

 

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.00 v učilnici C9

 

Komisija:

Irenja Bevcl, predsednica, izpraševalka

Damjana Rižnik, izpraševalka, predsednica

Milan Strmčnik, član

 

 

 

 

 

 

PONEDELJEK, 1. 7. 2024

 

 

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

 

Dijaki prinesejo ob 7.30 dokumentacijo praktičnega usposabljanja z delom ali se oglasijo zaradi napotitve na praktično usposabljanje z delom organizatorju/ici PUD – a Vanji Lužnic in Stanislavu Robniku, v učilnico C6.

 

 

 

 1. PREDMET/MODUL: OBDELAVA LESNIH PLOŠČ  (OLP – M2, STROJI ZA OBDELAVO LESA (SOL – LT1)

 

 

IZDELEK OZ. STORITEV – ob 8.00 v lesarski delavnici

Nadzorni učitelj: Andrej Otto

 

USTNI DEL, IZDELEK – ob 12.00 v lesarski delavnici

 

Komisija:

Andrej Otto, predsednik, izpraševalec

Stanislav Robnik, izpraševalec, predsednik

Marko Sovinc, član

 

 1. PREDMET/MODUL: OSNOVE V GOSTINSTVU (OSG/PREH/STRŽ – GH1), PONUDBA JEDI IN PIJAČ (PJP/PREH/GOP – GH2), POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN IKT (PKI/POK – GTT1), OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ (OTI – GTT2), HOTELSKA IN RECEPTORSKA DELA (HRD – GTT3), OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA (OGT/PREH – GTT1)

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C8

 

Nadzorna učiteljica: Olga Jeznik (PKI/POK – GTT1 in HRD – GTT3)

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek (OTI – GTT2, PJP/GOP – GH2)

 

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici C8

 

Komisija:

Olga Jeznik, predsednica, izpraševalka

Mateja Gorišek, izpraševalka, predsednica

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka, članica

Dragomira Šavc, izpraševalka, članica

 

 

 

 

 

 

TOREK, 2. 7. 2024

 

 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA (ANG – E1, GH1, T1, T2)

 

 

 

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C5

 

Nadzorna učitelja: Roman Živič in Nataša Uranc

 

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici C5

 

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica, izpraševalka

Roman Živič, izpraševalec, predsednik

Andrej Klobčar, član

 

 1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA (ET2, GT2, LT2, M2)

 

 

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici C6

 

Nadzorna učiteljica: Nataša Osojnik

 

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici C6

 

Komisija:

Katja Tomažič, predsednica

Nataša Osojnik, izpraševalka

Peter Hergold, član

 

 

 1. PREDMET: SODOBNO GOSPODARSTVO (SGO/GD – E2), EKONOMIKA POSLOVANJA (EKP/TRI – E2)

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C7

Nadzorni učiteljici: Vanja Lužnic (E2) in Darja Sovinc (E2)

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici C7

Komisija:

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Vanja Lužnic, izpraševalka/predsednica

Tomaž Smolčnik, član

 

 

 

 

 1. PREDMET: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE (UAP – E4), TEMELJI GOSPODARSTVA (TGS/GD – T2)

 

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C9

Nadzorna učiteljica: Dora Najrajter (E4)

Nadzorna učiteljica: Tjaša Vodeb Pečnik (T2)

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici C9

Komisija:

Dora Najrajter, predsednica/izpraševalka

Tjaša Vodeb Pečnik, izpraševalka/predsednica

Jožica Ovčjak, članica

 

 

 

SREDA, 3. 7. 2024

 

 1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA (GH1, GH2)

 

 

PISNI DEL – Ob 7.00 v učilnici C5

 

Nadzorna učiteljica: Anja Srebre

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici C5

 

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica

Anja Srebre, izpraševalka

Jože Brunčko, član

 

 

ČETRTEK, 4. 7. 2024

 

 1. PREDMET/MODUL: UPORABNA MATEMATIKA (UMAT – ET2), MATEMATIKA (MAT – E3, GH1, GH2, GT1, GTT1)

 

PISNI DEL – ob 7.30 v učilnici C5

Nadzorni učitelji: Renata Gradišnik, Miha Šajbler in Sonja Ferk

 

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici C5

Komisija:

Renata Gradišnik, predsednica/izpraševalka

Sonja Ferk, izpraševalka/predsednica

Miha Šajbler, izpraševalec, član

 

 

 

 1. PREDMET: POSLOVANJE PODJETIJ (PPD/TRŽ – E2), OSNOVE RAČUNOVODSTVA (RČN – T2)

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici C6

Nadzorni učiteljici: Tjaša Vodeb Pečnik (T2) in Darja Sovinc (E2)

 

USTNI DEL – ob 9.30 v učilnici C6

 

Komisija:

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Tjaša Vodeb Pečnik, izpraševalka/predsednica

Boštjan Repas, član

 

 

 1. PREDMET: NARAVOSLOVJE (GH2, T1)

 

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici C7

 

Komisija:

Špela Matavž, predsednica

Damijana Meža, izpraševalka

Boštjan Temniker, član

 

 

                                                                                               POMOČNIK RAVNATELJA

                                                                                         Roman Založnik

Dostopnost