22. 3. 2023

Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Letošnja osrednja tema se glasi: »Pospeši spremembo.« Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, za dostop do pitne vode in sanitarno ureditev za vse. Naredi, kar lahko. (NIJZ, 23. 3. 2023).

Ta dan smo v LT1 in E1, GTT1 obeležili tako, da smo izvedli kemijsko analizo pitne vode in vode iz potoka Homšnice. Uporabili smo analizni kovček . Ugotovili smo, da vodi kemijsko ustrezata predpisanim mejnim vrednostim za pitno vodo in za vodo, primerno ribam.

Dostopnost