RAZPORED POPRAVNIH IZPITOV ZA DIJAKE SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (ZA 3. LETNIKE) IN NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (OL2) V ČASU OD 25. 5. 2023 DO 26. 5. 2023

ČETRTEK, 25. 5. 2023

1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

PISNI DEL – ob 7.15 v učilnici 16

Nadzorni učitelj: Miha Šajbler

USTNI DEL – ob 11.10 v učilnici 16

Komisija:

Renata Gradišnik, predsednik

Miha Šajbler, izpraševalec

Damjana Rižnik, članica

2. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Dijaki prinesejo ob 8.00 dokumentacijo praktičnega usposabljanja z delom ali se oglasijo zaradi napotitve na praktično usposabljanje z delom organizatorici PUD – a Vanji Lužnic v učilnici 19.

3. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA

PISNI DEL – ob 10.15 v učilnici 18

Nadzorna učiteljica: Katja Tomažič

USTNI DEL – ob 11.15 v učilnici 18

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica

Katja Tomažič, izpraševalka

Olga Jeznik, članica

PETEK, 26. 5. 2023

1. PREDMET/MODUL: SNOVANJE IZDELKA (SNI)

USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.30 v učilnici 15

Komisija:

Irenja Bevcl, predsednica

Stanislav Robnik, izpraševalec

Milan Strmčnik, član

2. PREDMET/MODUL: PTP (Informacijsko komunikacijska tehnologija)

Pred pristopom k ustnemu izpitu je potrebno na mail učitelja poslati seminarsko nalogo.

USTNI DEL, IZDELEK – ob 7.50 v učilnici 25

Komisija:

Tomaž Smolčnik, predsednik

Nevenka Žlebnik, izpraševalka

Tajda Krevh, članica

RAVNATELJ

Bernard Kresnik

Dostopnost