V šolskem letu 2022/23 šolanje zaključuje že 15. generacija okoljevarstvenih tehnikov, ki so v štirih letih svojega izobraževanja pridobili veliko splošnoizobraževalnih znanj, še posebej pa znanj iz različnih strokovnih modulov. Pri predmetu Gospodarjenje s prostorom in kakovost talso pridobili teoretična in strokovna znanja iz tem prsti, kmetijstva, gozdarstva, še posebej pa iz prostorskega in urbanističnega načrtovanja.

Za simboličen zaključek izobraževanja, je tudi letošnja generacija okoljevarstvenih tehnikov, v ponedeljek, 15.5.2023, tradicionalno posadila svoje drevo, ki jim ga, kot vsako leto, podarja Drevesnica Omorika. Posadili smo češnjo, ki pa ne bo le eno izmed dreves v okolici šole, ampak tudi prvo drevo v šolskem sadovnjaku, ki bo nastajal skozi prihodnja leta. 

Galerija

Pripravila: Teja Sterže, mag. ekotehnol.

Dostopnost