VELIKI DIKTATOR

V ponedeljek, 13. 2. 2023, si bomo v SNG DRAMA Ljubljana ogledali gledališko predstavo

VELIKI DIKTATOR (po filmu Charlieja Chaplina).

Predstavo si bodo ogledali: E1, E2, E3, E4, GTT1, GTT2, GTT3, GTT4, ET1, ET2, LT1, LT2, GT1, GT2, OT1, OT2, OT3, OT4, PV1, PV2, PV3 in PV4.

Organizacija ekskurzije: Nataša Osojnik in Verica Jaušovec (organizatorici), Špela Šinigoj (SNG Drama Ljubljana) in Ines Podjed (Nomago, storitve mobilnosti in potovanj).

POTEK

1. Odhod avtobusa št. 1  izpred lokacije šole na Muti: 15.15. Na ta avtobus gredo samo dijaki, ki stanujejo od Radelj do Trbonj. Vsi ostali dijaki imajo zbirno mesto na glavni avtobusni postaji v Slovenj Gradcu, kjer se razporedijo na avtobuse po priloženih navodilih (priloga).

Sledi odhod avtobusovšt.1, 2, 3, 4, 5, 6 z glavne avtobusne postaje Slovenj Gradec: 15.30, Mislinja 15.45, Velenje 16.00. Vstopno postajo morajo dijaki vpisati na seznam in ga oddati razredniku do    petka, 10. 2. 2023. Predviden prihod v Ljubljano: 17.30–17.45.

2. Do 19. ure čas za prigrizek in ogled stare Ljubljane.

3. Ob 19.10 se bomo dijaki in učitelji zbrali pred vhodom v Dramo, ob 19.30 začetek predstave, ob 21.25 predviden konec. Odhod iz Ljubljane: 21.50.

4. Predviden prihod na lokacijo Slovenj Gradec bo ob 23.50, na lokacijo Muta ob 00.15, Radlje ob Dravi ob 00.30 in v Črno na Kor. ob 00.45. Dijaki boste lahko izstopali na vmesnih postajah.

5. Stroški avtobusnega prevoza in vstopnine na dijaka znašajo 23 €  ̶  vožnja s turističnim avtobusom Nomago (13 €)  in vstopnina (10 €).  Razredi del stroškov pokrijete z denarjem iz skladov (4 €) , preostalo razliko pa morate doplačati po položnici do petka, 17. 2. 2023.

Dijaki morate pred odhodom razredniku oz. spremljevalcu oddati tudi podpisane izjave staršev oz. skrbnikov.

Vstopnice dobite na avtobusu.

Zaradi poznega povratka domov boste v torek, 14. 2. 2023, dijaki začeli s poukom 3. šolsko uro.

O vsebini in predstavi boste seznanjeni pri urah slovenščine.

Organizatorici                                                                                  Pomočnik ravnatelja

Nataša Osojnik in Verica Jaušovec                                                            Roman Založnik

Dostopnost