V torek, 13. 9. 2022, je potekalo za dijake 1. in 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik ter 3. letnika predšolske vzgoje v AVLI šole predavanje na temo Sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji.

Predavanje je izvedla predavateljica ga. Kristina Sever. Predstavila je gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji (sonaravno, mnogo namensko in trajnostno) ter pomen takšnega načina gospodarjenja za gozdove in ljudi. Pomanjkanje znanja in zavedanja o pomembnosti sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi vodi v degradacijo gozdov. Aktivna implementacija sonaravnosti, s povezovanjem in sodelovanjem kot temeljnega načela gospodarjenja z gozdom in kreiranje politike je nujna za ohranitev naravnega potenciala – gozda, biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnega okolja oz. varovanja narave.

Galerija

Dostopnost