V četrtek, 15. 9. 2022 so štiri dijakinje četrtega letnika programa ekonomski tehnik zastopale svojo poslovno idejo Eko Krojaček na 54. MOS v Celju. Sodelovale so pod okriljem Ekonomske šole Celje in Centrale učnih podjetij. Letošnja rdeča nit sejma je bil trajnostni razvoj na področju doma, gradnje, tehnologije, turizma, kulinarike, obrti in podjetništva, kar se je odlično prepletalo z dejavnostjo Eko Krojačka, ki rešuje temne plati množične tekstilne industrije. Dekleta so na stojnici obiskovalcem sejma in novinarjem predstavljale in jih ozaveščale o inovativnih rešitvah, katere so zlile v poslovno idejo.

S takšno obliko dela »na terenu« gradijo izkušnje na področju podjetništva, javnega nastopanja, prodaje in timskega dela. Ponovno so se odlično izkazale za kar jim iskreno čestitamo. 

Galerija