Tudi letos bo naša šola sodelovala na 20. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma z nalogo, ki ima naslov GRATI FIT S KRALJEM MATJAŽEM, v avtorstvu dijakov GTT3 in GTT4.

RAZISKOVALNA NALOGA

Dostopnost