Slovenija in z njo ves svet šestič obeležuje svetovni dan čebel. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov ga je na pobudo Slovenije razglasila 20. decembra 2017.

Glavni namen svetovnega dne čebel je:

  • ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

Slovenija je zelo ponosna na svojo avtohtono kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica), ki velja za eno najbolj razširjenih medonosnih čebel na svetu.

Njene lastnosti v mnogočem odražajo slovenski nacionalni karakter: je delavna, skromna, odporna in ima odličen smisel za orientacijo.

                                                                                                              Simona Hudrap

Dostopnost