V sredo, 12. 10. 2022 organiziramo za dijake 1. letnika gastronomsko turistični tehnik   strokovno ekskurzijo – pouk na terenu –  spoznavanje  domače pokrajine Koroške (v okviru strokovnega modula OGT in predmeta SLO). Dijaki si bodo pod strokovnim vodstvom strokovnih delavcev iz Koroškega pokrajinskega muzeja ogledali:

  • cerkev sv. Jurija na Legnu,
  • graščino Bukovje,
  • zbirko o Koroški košti v muzeju na Ravnah na Koroškem.

Cilji strokovne ekskurzije:

  • spoznavanje kulturne, naravne in tehniške dediščine Mislinjske, dela Dravske in Mežiške doline kot  temeljnega  elementa turistične ponudbe omenjene destinacije,
  • spoznavanje tehnik  turističnega vodenja.

 

 

Odhod ob 8.00 uri z glavne avtobusne postaje Slovenj Gradec.

Prihod v Slovenj Gradec je predviden za 12.55

Spremljevalka na ekskurziji bo  Mateja Gorišek, rezervni učitelj spremljevalec je Nataša Osojnik.

Dijaki bodo v skladu z navodili učiteljic pripravili poročilo iz  ekskurzije.

Strošek   za avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, ki znaša  17,6  € na osebo, dijaki plačajo po položnici. Vstopnine  za  oglede omenjenih  zbirk znašajo 7,5 € na osebo in se poravnajo na ogledu samem.  Ta denar pobere razredni blagajnik in ga odda gospe Mateji Gorišek, najkasneje do ponedeljka, 10. 10. 2022.  Skupen strošek ekskurzije na dijaka znaša 25,1 €.

S sabo imejte pisalo, beležko in malico iz nahrbtnika. Oblecite se vremenu primerno.

Prosimo vas, da pravočasno odjavite malico na šoli!

Želimo vam prijeten  in zanimiv dan!

 Pripravila                                                                                                                                  Ravnatelj

 Mateja Gorišek, univ. dipl. ekon.                                                                             Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.