V četrtek, 27. 10. 2022, smo gostili pomočnico ravnateljice VVZ Slovenj Gradec, go. Ksenijo Poklič, ki je dijakom 3. letnika predšolske vzgoje prikazala način dela v vrtcu in pisanja učno-vzgojnih priprav. S svojo pozitivno energijo, zanimivo predstavitvijo in bogatimi izkušnjami je motivirala dijake, ki so bili nad delom v delavnicah več kot navdušeni. Za tako uspešno sodelovanje se ji najlepše zahvaljujemo in si ga želimo še v prihodnje.

Ga. Ksenija Poklič je o tem dnevu zapisala:

Včeraj sem bila s strani profesoric povabljena na Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta, v program Predšolska vzgoja. V uvodnem delu sem dijake seznanila z načini vključevanja v vzgojno varstveni zavod, z vlogo mentorja in pripravnika, ki opravlja pedagoško prakso.

V drugem delu smo izvedli delavnice, s katerimi sem želela dijakom prikazati, kako se načrtuje delo v vrtcu, na kaj smo pozorni, kakšen pomen imajo priprave in cilji, ki si jih zastavimo, ter kako načrtovati dejavnosti za  uresničitev teh ciljev. Zelo sem bila vesela odziva dijakov, ki so s svojimi idejami navdušeno oblikovali priprave na način, kot bodo to počeli, ko bodo opravljali nastope, ki so sestavni del pedagoške prakse.

Menim, da je ta način sodelovanja odličen, saj pomaga dijakom, da še bolj kakovostno opravljajo pedagoško prakso. Ob tej priložnosti se za sodelovanje zahvaljujem profesoricama Andreji Breznik in Sabini Jurhar ter dijakom 3. letnika predšolske vzgoje.

Galerija

  Andreja Breznik