RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI MUTA, V ČASU OD 16. 8. 2022 do 26. 8. 2022

TOREK, 16. 8. 2022

1. PREDMET/MODUL: M7 – USTVARJALNO IZRAŽANJE (instrument, ples, glasba, likovna)

USTNI DEL, IZVEDBA DEJAVNOSTI – ob 9.00 v KABINETU GLASBE

Komisija:

Petra Straunik, predsednica, izpraševalka

Berta Komprej, izpraševalka, predsednica

SREDA, 17. 8. 2022

1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

PISNI DEL – ob 9.00 v učilnici STROKOVNA

Nadzorni učitelj: Roman Živič

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici STROKOVNA

Komisija:

Nataša Špegelj, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

ČETRTEK, 18. 8. 2022

1. PREDMET/MODUL: RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKIH OTROK (RUP)

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici STROKOVNA

Komisija:

Tadeja Dimc, predsednica

Alenka Rapuc, izpraševalka

PETEK, 19. 8. 2022

1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici STROKOVNA

Nadzorna učiteljica: Andreja Preglav Verdinek

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici STROKOVNA

Komisija:

Aleksander Camlek, predsednik

Andreja Preglav Verdinek, izpraševalka

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik