V torek, 23. 5. 2023, smo dijaki 2. letnika programa Ekonomski tehnik obiskali Toplarno Štibuh. Skozi predstavitev nas je vodil Bogdan Urbancl, univ. dipl. inž. el.  Za začetek nam je na kratko predstavil zgodovino toplare. Proizvodna toplote se je pričela leta 1980, ko je pričela s proizvodno toplote na lokaciji kotlarne Štibuh z dvema vročevodnima kotloma. Kot gorivo se je uporabljalo fosilno gorivo mazut. Danes za gorivo uporabljajo obnovljive vire in sicer v večini lesne sekance, ki jih dovažajo lokalni dobavitelji, v lanskem letu pa so na streho toplarne namestili tudi sončno elektrarno. Z pridobljeno energijo oskrbujejo kar 40% mestnega jedra Slovenj Gradca. Kurilna sezona traja od jeseni do pomladi. Njihova primarna dejavnost je oskrba s toploto, ukvarjajo pa se tudi z oskrbo z zemeljskim plinom, proizvodnjo elektrike in storitve energetskega pogodbeništva. Celotni finančni vložek, ki je bil vložen v izgradnjo poslopja zajema nekje 2.5 milj. EUR. Sami pa nam tudi ne znajo povedati, kdaj bodo ta vložen denar dobili povrnjen.

Kot zanimivost nam je povedal, da je letošnje leto obiskal Makedonijo in izvedel, da tam za gorivo oz. za oskrbo z toploto še danes uporabljajo mazut.

Nadin Ferk in Urška Demšar E2

Dostopnost