Spoštovani starši, skrbniki in devetošolci!


Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli čas za predstavitve naših programov in tako spoznali vsaj delček šolskih in obšolskih dejavnosti ter projektov.
Devetošolkam in devetošolcem pa želimo, da bo odločitev modra, da boste sledili svojim željam in da vam 1. septembra lahko izrečemo dobrodošlico.

Pomembni datumi za vpis in pogosta vprašanja:

– Kdaj poteka pouk? Pouk poteka v dopoldanskem času. V Slovenj Gradcu se večinoma prične ob 7.00 in zaključi najkasneje do 14.30. Na Muti pričnemo s poukom večinoma ob 6.55 in zaključimo ob 12.25 oz. 13.15, ko je na urniku športna vzgoja pa ob 14.05 (predvidoma enkrat tedensko).

– Kako je s prevozom? Prihodi in odhodi šolskih avtobusov so usklajeni z urniki.

– Kako je z malico? V Slovenj Gradcu je malica je organizirana v prostorih restavracije NamaNova. Dijaki imajo za malico eno šolsko uro časa. Izbirajo med različnimi meniji. Na Muti dijaki malicajo v šolski jedilnici.

– Lahko na šoli pridobim tudi status športnika, kulturnika? Če se aktivno ukvarjaš s športom, glasbo oz. drugo umetnostjo, lahko na šoli zaprosiš za status športnika oz. kulturnika.

– Ali imate na šoli učbeniški sklad? Imamo. Učbenike iz šolskega sklada si lahko dijaki izposodijo po ceni tretjine celotnega zneska kompleta.

– Kam se lahko vpišem, ko zaključim izobraževanje na vaši šoli? Opravljena poklicna matura (4-letni programi) ti omogoča vpis v višješolske in visokošolske študijske programe. Če poleg poklicne mature opraviš še dodatni maturitetni izpit (5. predmet) na gimnaziji pa se lahko vpišeš tudi v večino univerzitetnih študijskih programov.
Opravljen zaključni izpit (3-letni programi) ti omogoča vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja (2 leti).

 

 

EKONOMSKI TEHNIK – SSI (4 LETA)
GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI (4 LETA)
OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI (4 LETA)
PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI (4 LETA)
LESARSKI TEHNIK – SSI (4 LETA) NOVO!
TRGOVEC – SPI (3 LETA)
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI (3 LETA)
MIZAR – SPI (3 leta)
OBDELOVALEC - NPI (2 leti)
Dostopnost