V petek, 30. 9. 2022, bomo imeli športni dan. Vsi razredi boste tekmovali med seboj v tekmovalno družabnih in zabavnih igrah.

Dijaki se zberete na športnem stadionu Slovenj Gradec (za II. OŠ) ob 10.00 in se javite svojemu razredniku.

Športna oprema je obvezna. Oblecite se vremenu primerno.

PRIČETEK ŠPORTNEGA DNE bo ob 10.15, ob pisku piščalke!

V primeru slabega vremena športni dan odpade in se prestavi na drug dan.

Vsi učitelji, razredniki in tisti, ki boste v vlogi sodnikov na določenih postajah, imamo zbor ob 9.30. V tem času bomo pripravili in odnesli športne rekvizite do svojih postaj.  

POMEMBNO!

  1. Dijaki lahko gredo na malico v Nama Novo od 9.00 do 9.45.

Kdor ta dan ne bo malical, se mora odjaviti v skladu s pravili šolske prehrane.

  • Razredniki oz. spremljevalci po razredih ves čas spremljate svoj razred od postaje do postaje po vrsti in spodbujate dijake.
  • Dijaki, oproščeni športne vzgoje, se morajo športnega dne udeležiti in spodbujati sošolce.
  • Po končanem športnem dnevu vsi dijaki skupaj počistijo stadion in tribune, prav tako pomagajo učiteljem sodnikom pospraviti športne rekvizite.

Aktiv športnih pedagogov,                                                                             Ravnatelj

Organizatorica Alenka Recko                                                      Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.    

Dostopnost